Галерия „Арт Муза” показва представителни извадки от съвременното българско изкуство в лицето на автори от различни поколения и с разнообразни търсения като самостоятелните изложби се следват от общи тематични експозиции на актуални и интересни теми.
Галерия „Арт Муза” показва живопис, графика, пластики, икони, фотография.
В задушевното пространство на галерията чести събития са литературни четения, концерти и пърформънси.

Aтелие - галерия “Арт - Муза” се намира в центъра на София , недалече от Националната художествена галерия, Художествената Академия и храм-паметника “Св. Ал Невски”. Тя претендира да стане притегателен център за различни поколения творци. Разполага с просторна и светла изложбена зала.

Животът тук е изключително динамичен. Всеки месец се показват по 1 - 2 експозиции. Редуват се утвърдени имена с млади автори , самостоятелните прояви се следват от общи изложби с добре обмислени и достойно защитени концепции. Едновременно с излагане на готовите произведения ателие - галерията предоставя територията си за създаването на нови творби.
Галерията разполага с депо на 2 етажа за временно и постоянно съхранение на разнообразни творби. Място за среща си обявят други форми на живот на изкуството като литературата и музиката
.
...

сряда, 18 февруари 2015 г.


 Галерия „Арт Муза”

Представя

„ История и традиции”.


Изложба на СОУ „Хр. Ботев” - Горна Малина

По случай 150 годишнината на училището

17 – 28.02.2015


Галерия „Арт Муза” представя учениците от СОУ „Хр. Ботев” - Горна Малина с ръководител Галина Стоянова. Поводът е  навършването на 150 години от създаването на училището, но учениците и тяхната ръководителка г-жа Стоянова сами извоюваха тази изложба. Миналата година те спечелиха награда „самостоятелна изложба” от конкурса на галерия „Арт Муза” „Аз рисувам моите любими неща”. Чрез своите творби в живопис, графика,  приложно изкуство, икони, децата показват как  вдъхновени от историята, традициите на родината ни и литературата творят с интосиазъм и въображение. Особено интересни са темите – Моето училище вчера, днес и утре, което идейно я свързва с наближаващия празник 3 март. Експозицията демонстрира будният възрожденски дух на подрастващите, запалван от техните учители.

На откриването свири на пиано Кристиян Тодоров: Бетовен - Соната №13 І част, Шопен - Фантазии импромтю,  и Шопен – Етюд опос 25 №2. Кристиян е шестокласник с многобройни награди от международни и наши музикални конкурси.

Николинка Климукова – изкуствовед, галерист

ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО В ГОРНА МАЛИНА

Училищното дело в Горна Малина води началото си от 1865 година. За основател и пръв учител се смята свещеник Богдан Стоилов (поп Богдан). Една стая от неговия дом се ползва за школо. Други основатели са Евтим Цеканов, Кин Ташо Колчов, Илия Стоянов, и др. Първите ученици са изучавали четене, смятане, писане, както и черковните книги часослов, псалтир и апостол. Пишели са върху пясък в дървено сандъче, а по-късно върху пакида (пендосана четериъгълна дъска) с перо и мастило приготвено от бъзови плодове и горски шишарки. Училището посещавали само момчета. 1887/88 учебна година – построява се ново училище на “Скалите” насред селото. 1893/94 – открива се четвъртото отделение. 1915/16 – сградата на училището е разрушена, учи се в общината. 1925 – сложено е начало на фонд “Постройка на ново училищно заведение”. 1932/33 учебна година – частично обучението се води в новопостроена сграда в пълна прогимназия с четири отделения. По повод раждането на престолонаследника на Симеон II със заповед 1524 от 16.06.1937 година успехът на всички ученици се повишава с една единица. 1937/38 – особено внимание се обръща на религиозното възпитание. Сутрин учебните занятия започват с молитвата ”Отче наш”. В края на деня се чете молитвата “Благодарим тебе, създателю наш”. В неделни дни задължително по един час присъства на църковната служба. На големите празници в черква е цялото училище. 1939/40 година – многократно сградата е заемана от немските войски. Учебните занятия се водят на открито при хубаво време и не се провеждат при лошо. 1944/45 година – въвежда се обръщението “учителко” , “учителю”. Отменено е честването на 24 май (което решение не просъществува дълго) 1947/48 година – за пръв път се провежда новогодишно тържество с елха и Дядо Коледа раздава подаръци на децата. 1948/49 година – въвежда се обръщението “другарко” , “другарю”. 1950/51 година – в края на учебната година се провеждат изпити по общообразователните предмети във всички класове, а от 1953/54 година – по основните предмети. Учителите се включват в обществени изяви, изнасят беседи, постановки, провеждат читателски конференции, участват в различни комисии. 1957/58 година – функционира пионерска дружина. 1960/61 година – открива се редовна детска градина. 1964/65 година – провежда се манифестация за 24 май.
1967/68 година – въвежда се длъжност заместник-директор.
1968/69 година - сформиран е ученически танцов състав.
22.09.1974 година – открива се новата сграда на училището, в която то се помещава и сега. С указ на Държавния съвет училището вече носи името Стефан Георгиев – Малчо, местен загинал партизанин.
1983/84 година – училището прераства от основно в единно средно политехническо.
1985/86 година – обзаведена е компютърна зала. Завършва първият випуск.
1986/87 година – създава се ученически духов оркестър.
1989/90 година – премахва се оценката за поведение, отпада изискването за униформено облекло, разтурят се пионерската и комсомолската организация. Въвежда се обръщението „госпожо” , „господине”.
1991/92 година на 16.01 1992 година се възстановява пъвоначалното име на училището и то става Средно общообразователно училище „Христо Ботев”.
От учебната 2002/2003 до 2007/2008 в училището се изучава профил „Технологичен туризъм”. От учебната 2005/2006 г. в училището се изучава професия”Сътрудник в малък и среден бизнес”
От 1994 година директор на СОУ "Христо Ботев" е Нако Наков.

Няма коментари:

Публикуване на коментар