Галерия „Арт Муза” показва представителни извадки от съвременното българско изкуство в лицето на автори от различни поколения и с разнообразни търсения като самостоятелните изложби се следват от общи тематични експозиции на актуални и интересни теми.
Галерия „Арт Муза” показва живопис, графика, пластики, икони, фотография.
В задушевното пространство на галерията чести събития са литературни четения, концерти и пърформънси.

Aтелие - галерия “Арт - Муза” се намира в центъра на София , недалече от Националната художествена галерия, Художествената Академия и храм-паметника “Св. Ал Невски”. Тя претендира да стане притегателен център за различни поколения творци. Разполага с просторна и светла изложбена зала.

Животът тук е изключително динамичен. Всеки месец се показват по 1 - 2 експозиции. Редуват се утвърдени имена с млади автори , самостоятелните прояви се следват от общи изложби с добре обмислени и достойно защитени концепции. Едновременно с излагане на готовите произведения ателие - галерията предоставя територията си за създаването на нови творби.
Галерията разполага с депо на 2 етажа за временно и постоянно съхранение на разнообразни творби. Място за среща си обявят други форми на живот на изкуството като литературата и музиката
.
...

събота, 17 юли 2021 г.

 

3.77272727272731111

214612816 10159396012549510 7504225480937362378 nНа 6 юли в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя защита на докторската дисертация на Николинка Климукова на тема „Новата митрополия в Несебър. Иконографска програма и литургични особености на стенописите от XVI век“. Научен ръководител на г-жа Климукова беше проф. дбн Дилян Николчев. Председател на научното жури беше доц. свещ. д-р Иван Стоянов Иванов.

Рецензии бяха представени от проф. д-р Ростислава Тодорова-Енчева и доц. свещ. Ив. Ст. Иванов. Становища за дисертационния труд дадоха проф. Д. Николчев, проф. д-р Елена Генова и проф. д-р Миглена Прашкова.

Обект на научното съчинение на Николинка Климукова е зографията от XVI в. на Новата митрополия („Св. Стефан“ – „Св. Богородица Живоносен източник“) в Несебър. Предмет на изследването е иконографската програма на храма, богословското ѝ значение и обвързаността ѝ с православното богослужение.

212836224 10159396013354510 2955765057445515864 nАнализът на иконографската програма е направен на базата на съставените от авторката схеми на стенописите. Посочено е мястото на съответната тема или образ в архитектурния контекст на храма, цитирани са текстове от Свещ. Писание или от богослужебните текстове, на които се базира изображението. Проследена е появата и развитието на по-важните иконографски композиции, посочени са определени процеси, зависимости и тенденции, които се наблюдават в стенописи и икони от българските земи, от Балканите или от други страни на Европа с близка иконографска традиция.

В положителната си рецензия за представената дисертация проф. Ростислава Тодорова-Енчева извежда на преден план личната ангажираност на авторката с темата, както и старанието и изчерпателността, които е проявила при разработката на това „прецизно и значимо изследване“.

Проф. Елена Генова в становището си отбелязва приносния характер на цялостното изследване на иконографската програма и особено на връзките със светата литургия и богослужението.

В края на защитата научното жури единодушно гласува присъждането на образователната и научна степен „доктор“ на Николинка Климукова.

Д-р Николинка Климукова е завършила Изобразително изкуство в Учителския институт в гр. Станке Димитров, днес Дупница, Богословския факултет на Софийския университет, както и Националната художествена академия. Директор е на галерия „Арт Муза“. Работи като учител по рисуване във фондация „Конкордия България“ и учител по религия в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография в София.

Няма коментари:

Публикуване на коментар