Галерия „Арт Муза” показва представителни извадки от съвременното българско изкуство в лицето на автори от различни поколения и с разнообразни търсения като самостоятелните изложби се следват от общи тематични експозиции на актуални и интересни теми.
Галерия „Арт Муза” показва живопис, графика, пластики, икони, фотография.
В задушевното пространство на галерията чести събития са литературни четения, концерти и пърформънси.

Aтелие - галерия “Арт - Муза” се намира в центъра на София , недалече от Националната художествена галерия, Художествената Академия и храм-паметника “Св. Ал Невски”. Тя претендира да стане притегателен център за различни поколения творци. Разполага с просторна и светла изложбена зала.

Животът тук е изключително динамичен. Всеки месец се показват по 1 - 2 експозиции. Редуват се утвърдени имена с млади автори , самостоятелните прояви се следват от общи изложби с добре обмислени и достойно защитени концепции. Едновременно с излагане на готовите произведения ателие - галерията предоставя територията си за създаването на нови творби.
Галерията разполага с депо на 2 етажа за временно и постоянно съхранение на разнообразни творби. Място за среща си обявят други форми на живот на изкуството като литературата и музиката
.
...

четвъртък, 16 ноември 2023 г.

Изложба на Асоциацията на реставраторите разкрива усилията за опазване на православните светини

Изложба на Асоциацията на реставраторите разкрива усилията за опазване на православните светини НИКОЛИНКА КЛИМУКОВА 23 ЮЛИ 2023 На 18 юли в Националната художествена галерия, известна като Двореца, на пл. „Княз Александър I“ се откри изложбата „Двадесет години Асоциация на реставраторите в България“. Тя показва трънливия път на съхранение на културното наследство на родината ни, голяма част от което са православни обекти. Икони, стенописи и мозайки са възстановени и върнати не само в музеи и галерии, но и в църкви и манастири, в богослужебна среда. Спасени и възродени към нов живот са отделни произведения и цели комплекси като фасадните стенописи на Хрельовата кула в Рилския манастир, фреските в Боянската църква, мозайките от Епископската базилика на Филипопол (Пловдив), стенописите от храмовете „Св. Димитър“ в София, „Света Троица“ в Банско, „Св. Петър“ в Беренде, в Куриловския манастир, ръкописи от сбирката на Народната библиотека, на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“. Последният изпълнен проект е раставрацията на иконите от иноконостаса на Новата митроплия „Св. Богородица Живоносен източник“, днес наричана „Св. Стефан“, в Несебър. По думите на доц. д-р Стефан Белишки, завеждащ катедра „Реставрация“ на НХА и един от председателите на създадената през 2003 г., Асоциацията на реставраторите в България (АРБ) е професионално сдружение на дипломирани реставратори – учени и специалисти с опит и принос за опазване на културното наследство; тя привлича за членове едни от най-добрите реставратори на картини, икони, стенописи, мозайки и декоративни стенни повърхности, на произведения от хартия, книги и фотографии, на културни ценности от дърво, керамика, камък, метал, текстил. Асоциацията на реставраторите в България си поставя за цел постоянното повишаване на нивото на консервацията и реставрацията в съответствие с общоприетите европейски стандарти, бори се за утвърждаване и признаване на правния статут на реставратора и популяризиране на тази професия. За постигане на тези цели през 2009 г. АРБ става пълноправен член на Европейската конфедерация на организациите на реставратори (Е.С.С.О.). Предствените в изложбата материали са свидетелство за двадесетгодишната история на АРБ, водена от разбирането, че културното наследство е обществен ресурс с важна роля за националната ни идентичност и опазването му е неразривно свързано с прилагането на съвременни професионални принципи и стандарти. Прави впечетление, че пробладаващата част от таблата показват реставрацията на православни светини: икони и стенописи. Изложбата продължава до 27 август 2023 г. и се превръща в едно от значимите културни събития, наситено с висока професионална и духовна стойност. Консервацията и реставрацията е резултат от дълъг и самотвержен труд, съпътстван от проучвания, анализи и задълбочени познания, както в областта на химията, физиката, историята на изкуството, така и на богословието. Подобно качествено професионално образование предоставя вече петдесет години катедра „Реставрация“ на НХА. Затова паралелно с тази изложба тече и друга, презентираща дипломни проекти на студенти от магистърската програма на катедра „Реставрация“ при НХА. Дипломните, както и най-добрите курсови работи, са посветени на опазването на различен вид културни ценности: икони, старопечатни гравюри, голямоформатни рисунки върху хартия, старопечатна книга и живописни произведения. Подобна изложба на дипломни проекти и курсови работи на студенти от катедра „Реставрация“ не е била представяна от десет години. Проявата е реализирана с домакинството на Регионален исторически музей – София в изложбеното пространсво „Триъгълната кула на Сердика“ на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 16. От 12 до 30 юли там бяха представени детайли от проучванията, реставрационните процеси и сравнението между обектите в начален и завършен етап. Снимки: Ивон Кючукова

Няма коментари:

Публикуване на коментар